Wat missen wij? Kennis van ons mens-zijn

Wie was Jozef Rulof?

Jozef Rulof was een medium.

Hij is in Nederland geboren in het plaatsje s'-Heerenberg. Hij leefde van 1898 tot 1952.

Jozef Rulof is in een groot gezin geboren, ten behoeve van het vervullen van een opdracht voor de mensheid. Jozef Rulof was voorbestemd. Hij had grote gaven: hij was Helderziend, Helderhorend, Heldervoelend, schilderend, schrijvend en genezend medium.

Reeds vóór zijn geboorte had hij contacten met de astrale wereld en dat is ná zijn geboorte zo gebleven. Heel zijn leven werd hij begeleid door een "meester" om uit te voeren wat er moest gebeuren. Toch moest hij proberen een normaal leven te leiden. Hij volgde alleen maar lagere school en zijn verdere opleiding had zijn "meester" in handen.

Jozef Rulof

Om vanuit zijn aardse vertrouwd te raken met de astrale wereld zorgde zijn meester ervoor dat hij al op jonge leeftijd kon "uittreden" naar deze wereld. Het duurde dan ook niet lang, of Jozef zei tegen iedereen dat hij later boeken zou gaan schrijven. Hij ging werken op een borstelfabriek om het gezin mee te onderhouden aangezien zijn vader jong was gestorven en er moest brood op de plank komen. Na diverse baantjes en door de leerschool van gene zijde, vond zijn meester het tijd worden dat Jozef naar de grote stad ging. Hij moest de stadsmensen leren kennen en Jozef moest netjes Nederlands leren spreken. Na enkele omwegen werd hij taxichauffeur in Den Haag.

Hij leerde de mensen kennen in de grote stad en doorzag wat ze zeiden en hoe ze handelden. Het was één grote leerschool van het leven. Na zijn taxi-ervaring werd hij magnetiseur. Hij ging mensen genezen, ging boeken schrijven en schilderde om alles te kunnen bekostigen.

Dit alles is na te lezen in zijn biografie met de titel "Jeus van Moeder Crisje", deel 1-2 en 3.

De meest gestelde vragen

Wat is uittreding?
Bij uittreding verlaat de geest het lichaam. De geest kan zich vrij bewegen en het lichaam blijft op aarde achter.
Het uittreden gebeurt door hulp van de andere zijde, door een meester.

Wat is een meester?
Een meester leeft in de geestelijke wereld.
Hij voert opdrachten uit van Boven en helpt mensen.
Hij is een geestelijk leider, een alwetende en hij brengt verbindingen tot stand.
Jozef Rulof werd begeleid door meester Alcar en hij is een Kosmisch alwetend meester.

Wat is Gene Zijde?
Met Gene Zijde wordt de geestelijke of astrale wereld bedoeld.
Hier komen wij allemaal terecht als we de aarde gaan verlaten, het is ons eeuwige leven.
Het is voor de mens moeilijk om eeuwig leven te aanvaarden.
De eeuwige liefde moeten wij als mens nog leren kennen.
Onze handelingen in ons aardse bestaan moeten met liefde zijn vervuld om in de schepping vooruit te komen.