Wat missen wij? Inzicht in onszelf
introductie

  Corné Smeulders In 1995 ben ik tegen de boeken van Jozef Rulof aangelopen, en ik moet zeggen, toen ik begon te lezen moest ik wel wennen aan deze materie. Ook moest ik leren aanvaarden dat alles in de ruimte één geheel is.

Wij zweven met z'n allen door het Heelal; op de planeet aarde in een vast patroon. En vele tijdperken terug moest de aarde zich nog opbouwen. Deze tijdperken waren toen de levensgraden voor de aarde.

Maar ergens is alles begonnen en daar ga ik het over hebben, over de start van ons mens-zijn, over ons begin, over reïncarnatie. Kortom: onze eigen geschiedenis als mens.
 
Corné Smeulders

Als we onze eigen geschiedenis leren kennen, discrimineren we niet meer, want in vorige levens bevonden wij ons in dezelfde toestand als de mensen die we nu discrimineren. Als wij nog discrimineren kennen we ons eigen leven nog niet. We hebben zelfs overal op de aardbol geleefd.
En deze wetenschap heeft Jozef Rulof op aarde gezet en - in opdracht van de zogeheten "meester" - vastgelegd in boeken. En wij allen behoren bij het proces dat leven heet.
Wij worden straks ook meesters genoemd, maar dan moeten we eerst wat verder zijn gegroeid in ons evolutieproces. Want alles is één geheel.

Wij hier op aarde buitelen over elkaar heen om het geloof en waardes die wij zelf hebben vastgesteld, maar deze evenaren niet de werkelijkheid van het leven. De werkelijkheid van het leven is anders dan de meeste mensen vertellen en uitdragen.

De schepping gaat over het Heelal, over mensen, over onszelf, wie we zijn, wat we hier op aarde komen doen en hoe we ons moeten gedragen. De mens heeft er zelf iets anders van gemaakt, maar …. ze wisten ook niet anders.

Vandaar dat men van "Hierboven" ingrijpt om ons inzicht te geven in ons eigen verleden en onze geschiedenis als mens.

Al onze vorige levens, dus ons verleden, slepen we met ons mee, en dat hebben we in ons onderbewustzijn opgeslagen. Als wij nu inzicht krijgen in de werkelijkheid van ons bestaan, kan dat ons leven hier op aarde verzachten. We kunnen dan beter onze eigen situatie accepteren en aanvaarden.

Ik kan het uitdragen en het u alleen maar vertellen; aanvaarden moet u zelf doen. Ook het verdiepen in deze materie is voor iedere mens persoonlijk, want dit staat buiten hetgeen u nu gelooft of aanvaardt.

De leerstellingen van Jozef Rulof zult u eerst moeten leren begrijpen. Ze doen geen afbreuk aan uw huidige situatie, want een mens moet eraan toe zijn; het komt op uw levenspad.

Als we ons leven zouden leren kennen, dan zouden we bij onszelf terecht komen. We zouden dan ons eigen mens-zijn leren kennen en dat brengt hem of haar tot de materie van het leven. Het z.g. geheim van het leven dat geen geheim is, want wij mogen het weten. We moeten bij onszelf zijn. Onder alle omstandigheden komen we bij onszelf terecht en dan kennen we ook ineens de schepping zoals die is bedoeld.

Wat het doel is van het leven en alles wat er bij hoort: de samenhang.

Bij het kennen van onze geschiedenis zouden veel problemen die we nu als zwaar beschouwen minder zwaar zijn, want we zouden dan weten waarom we die last moeten dragen. We zijn met een doel op aarde en we komen van heel ver. Geen mens kan van zichzelf op aarde zeggen: ik hoor hier niet.

We hebben wetten op te volgen. De allergrootste wet is de liefdeswet. Aardig zijn voor elkaar en daar ontbreekt het nog dikwijls aan.
Haat, nijd en roddel is nog steeds schering en inslag. Als we zouden aanvaarden dat het leven eeuwig is en alleen liefde ons verder helpt en dat ook in praktijk zouden brengen, dan zag de wereld er heel anders uit.

Er is niet één mens op aarde, of "Hierboven" weet men waarom hij op aarde is. Er zijn maar weinig mensen op aarde die zich bewust zijn van het eigen verleden. Toch ligt dit diep in ons. Het is het nú goedmaken op aarde wat wij in vorige levens in disharmonie hebben gebracht. Dat is de reden van het op aarde zijn.

De tijd is nu rijp om het te mogen weten.
Na het jaar tweeduizend zou alles sneller gaan.
Eerst moesten tweeduizend jaar zijn gepasseerd om de wijsheid te kunnen bevatten.
Er is geen dood. Wij leven eeuwig.
Dit alles is één proces en wordt in de boeken van Jozef Rulof zeer begrijpelijk en nauwgezet uitgelegd.