Wat missen wij? De kennis van onze eigen geschiedenis

Afrdukversie

De tijd is rijp dat we nu mogen weten. Het grote plan om onze eigen geschiedenis te leren kennen is door medium Jozef Rulof naar de aarde gebracht in opdracht van de eerste mens aan Gene Zijde: Christus.

Hij heeft de schepping doorlopen en hij wil ons nu verder helpen op de weg die leven heet.
Dit is de weg die we toch te volgen hebben omdat alles evolutie is. Ons menselijk evolutieproces bestaat uit wetten en overgangen en die moéten we leren kennen. Onze gedachten die we nu hebben zijn de belangrijkste bouwstenen in ons voortgaan. Positiviteit brengt ons verder. Evolueren is veranderen. Door niet te willen veranderen, ons niet te verruimen, houden we ons evolutieproces tegen.

Hoe werkt ons evolutieproces eigenlijk? Hoe zit dit eigenlijk in elkaar en wie zijn we als mens?
Lang, zeer lang voordat de aarde aarde was, voordat er planeten waren en dan nóg miljoenen tijdperken terug is het ontstaan van ons Heelal begonnen. En toen was er nog niets. Het moest nog opgebouwd worden.
In dat niets kwam beweging dat we werking mogen noemen. De Almoeder kwam in beweging die de Alvader voortbracht, dat later licht werd. Niets was er te zien (alles was zeer, zeer klein) en toch kwam hier alles uit voort. Het vader- en moederschap wat we nu op aarde nog kennen. De werking ging voort en in dit stadium werd het lichter; deze geestelijke werking is hetgeen we op aarde God noemen, een aards woord, maar heeft niets met de Ruimte te maken.
Nooit is God een persoon geweest, alleen geestelijke werking die voortgaat in graden van bestaan, die wij het begin van ons evolutieproces mogen noemen. Wat wij God noemen is het geestelijk vader- en moederschap, de bron waaruit alles voortkwam.
Door werking, baren en scheppen - dit duurde miljoenen eeuwen - kwam er een gouden lichtende gloed. De spanning werd zo groot dat deze uit elkaar spatte en het licht verspreidde zich in myriaden vonken. De energie die toen vrijkwam en die wij God noemen, verdeelde zich in de Ruimte.
Door deze deling en verspreiding is het weer donker geworden. Deze energieën verzamelden zich en er vormden zich planeten. Er vormden zich een moederplaneet maan en een vaderplaneet zon. Alles was zo klein dat we de maan in één hand zouden kunnen houden. Het licht van de planeet zon was nog zeer zwak.

In de miljoenen eeuwen die er dan volgen groeien deze planeten. Door werking van de zon die de maan beschijnt, ontstaat er in het hart van de planeet maan leven in de vorm van cellen. Deze cellen vormen na miljoenen tijdperken de mens. Het is ons evolutieproces.

We zijn dus als cellen geboren op de maan, en de maan noemen wij de eerste kosmische levensgraad. De cellen die hier zijn ontstaan delen zich en bij elke deling groeien zij, bouwen zich op en groeien in miljoenen eeuwen naar het stadium van een vis: het menselijk visstadium. Deze groeien verder, evolueren als zeerobben en gaan in dat stadium al uit de wateren.
De energie in het heelal is ook niet stil blijven staan, er zijn bijplaneten gekomen die de mens in het stadium van de zeerob op moeten vangen om uiteindelijk op de planeet Mars uit te komen.
Na miljoenen jaren de bijplaneten te hebben gevolgd, hebben we de planeet Mars bereikt. We zien er dan uit als mensaap.
Mars is de tweede kosmische levensgraad waar we hebben geleefd en steeds door het vader- en moederschap (baren en scheppen) zijn we in het evolutieproces doorgegaan. Door weer miljoenen eeuwen verder ons proces te vervolgen op bijplaneten komen we uit op de planeet aarde. Dit is dan mogelijk geworden omdat de planeet aarde zich zover heeft ontwikkeld dat deze ons kan ontvangen.
Alles is zeer gedetailleerd na te lezen in het boek "Het ontstaan van het Heelal", dat meer dan 600 blz. bevat.
De aarde is de derde kosmische levensgraad en geeft ontwikkeling aan ons stoffelijk lichaam dat verder moet groeien. We groeien op in de bossen en wij ontwikkelen ons steeds weer door vader- en moederschap, wat het doorgeven van leven is. Door reïncarnatie groeien wij, in het hele proces is dit nooit anders geweest. Ons lichaam sterft af en onze geest gaat door, komt in het embryonale stadium, om weer te worden aangetrokken door een vader en een moeder op het moment van de bevruchting. Vanaf de eerste cel is reïncarnatie gestart en dit is nooit anders geweest.

Het begrip God.
Wat wij op aarde God noemen zijn wij zelf, we leven in graden. Wij zijn als God een onderdeel van die graad en komen uit Zijn Bron, Zijn graad, Zijn schepping. We groeien steeds verder, omdat de schepping dat zo heeft bedoeld.

We pakken de draad weer op en stellen de vraag: "Waarom reïncarneren wij?"
In de bossen op aarde waar we in eerste instantie terecht zijn gekomen beleven we de graden die we als mens moeten doorlopen om ons groeiproces te bevorderen. Zo zit de schepping in elkaar. In de vierde graad van ons lichamelijk proces worden we bewust in ons doen en laten en we krijgen een eigen wil. Voorheen ging alles onbewust en was er alleen maar stuwing om ons groeiproces te bevorderen.
In de vierde graad gaat alles anders omdat we zelf onze beslissingen gaan nemen.
De ene mens vergrijpt zich aan de ander en er ontstaan fikse slachtpartijen. Ook vergrijpt een hogere graad zich aan een lagere graad waardoor ziektes ontstaan. Dit vergrijp, leugen en bedrog hebben we weer goed te maken. Dit noemen wij ons karma en de wet "oorzaak en gevolg" die wij nu nóg op aarde in harmonie moeten brengen.
De Almoeder en de Alvader en het Allicht hebben alleen maar liefde geschapen. Wij hebben weer in het reine te brengen wat wij in vorige levens in disharmonie hebben gebracht.
Als we het evolutieproces begrijpen dan is baren en scheppen (vader- en moederschap) dus het krijgen van kinderen nooit anders geweest. Het dóórgeven van leven is de voornaamste taak in ons leven. Wie niet meedoet aan dit proces stelt zich in dit leven buiten de schepping en doet even niet mee. Om de schepping in evenwicht te houden krijgt de ene moeder meer kinderen dan de andere, alles wordt geregeld.
We groeien op aarde verder en doorlopen de graden. Na miljoenen jaren gaan we uit de bossen en krijgen meer besef van het leven. Ieder stukje aarde hebben wij als mens beleefd. Dit heeft miljoenen en miljoenen jaren geduurd. We hebben steeds een nieuw lichaam ontvangen (reïncarnatie). En na miljoenen jaren hebben wij onze maatschappij zoals hij nu is opgebouwd.

De geschiedenis van ons mens-zijn willen we nog niet altijd aanvaarden, maar deze geschiedenis is toch opnieuw op aarde gezet door het Nederlands medium Jozef Rulof (1898 – 1952).
Hij heeft vele boeken naar de aarde gebracht om ons te overtuigen van het leven na onze stoffelijke dood en hoe dit nu precies in elkaar zit. Hij schreef o.a. "Een Blik in het Hiernamaals" – "De kringloop der Ziel" – "Zij die terugkeerden uit de dood". Jozef gaat verder en schrijft het boek "Het ontstaan van het Heelal" en "Volkeren der aarde".

Jozef Rulof beschrijft in zijn boeken de prehistorie waar de eerste mensen aankomen. Hij schrijft dat de eerste groep mensen die klaar was voor de aarde, die hun karma en oorzaak en gevolg voor de aarde had ingelost, niet meer terug hoefde. Zij bleven boven, wat wij nu het Hiernamaals noemen, maar het was er nog donker. Het Hiernamaals moest nog opgebouwd worden, er moest nog licht komen, de mens moest vérder evolueren. Zij kwamen er achter dat door goed te doen aan de mens op aarde, hen in het goede te sturen, zij er zelf beter van werden. Er kwam in de sferen meer licht en ook in henzelf. Zo hebben de eerste mensen op hun gevoel sfeer na sfeer opgebouwd. Zij hebben alle kosmische sferen doorlopen totdat zij in het Al uitkwamen. Zij zijn er in de prehistorie aan begonnen zonder Bijbel of geschrift, alleen op hun gevoel hebben zij de sferen voor ons opgebouwd en wij moeten hen volgen. Onder deze eerste groep leefde de éérste mens die de leiding op zich nam en dat was Christus. Hij heeft het Al bereikt en kwam naar de aarde om ons te vertellen dat het leven aan de andere zijde er heel anders uitziet. Maar wat deed men op aarde? Dat Christus iets anders kwam vertellen, dát kon men niet gebruiken. De hogepriester Caïphas, hij was de hoogste in de tempel, aanvaardde niet wat Christus vertelde en zorgde ervoor dat Christus werd gekruisigd. En wég waren de nieuwe inzichten en de leer van de ruimte.
En dat is heden ten dage nog zo, nieuwe inzichten en wijsheden worden van de hand gedaan, vooral negeren en belachelijk maken, dat is de beste manier om iets af te wijzen waar men de vinger niet achter krijgt. Neem als voorbeeld Galileï.

Galileï
1564 – 1642 Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof.

Hij beweerde in die tijd dat de aarde rond was en niet plat wat men nog in die tijd aannam. Hij werd door deze uitspraak door Rome - paus Paulus de 5de (1605 – 1621) - in de kerker gesmeten. Dit kon men ook in die tijd niet gebruiken. Het excuus voor deze grove fout werd door Rome pas in 1992 uitgesproken door Paus Johannes Paulus de 2de. Hij verklaarde toen dat Galileï een betreurenswaardige behandeling had gekregen.
Hieruit blijkt weer de starre houding van de kerk, die onze evolutie als mens tegenhoudt. Evolueren wil zeggen veranderen, er blijft niets hetzelfde en dat is ook de bedoeling. De Bijbel schrijft niet over de kosmos, heeft nooit over het Heelal gesproken, dat kon ook niet anders want ze wisten het niet. Vóór de Bijbelschrijvers ook maar iets op papier hadden gezet, was de schepping reeds miljoenen tijdperken oud. Dit konden de Bijbelschrijvers niet weten. Door Jozef Rulof vangt nu de tijd aan om te mogen weten hoe alles precies in elkaar zit.

De Tempel van Isis in het oude Egypte. 3800 v.Chr. In het boek "Tussen leven en dood" kunt u lezen dat Jozef Rulof als meester "Dectar" leefde in de tempel van Isis om de negatieve invloeden, de strijd tussen goed kwaad, in de tempel uit te roeien.

Dit was in opdracht van Gene Zijde. De kennis van hoe het is in het leven na de dood is toen verloren gegaan. Nu 2000 jaar later zet Jozef Rulof de kennis weer op aarde. Jozef Rulof is hiervoor naar de aarde gekomen als medium. Hij is Helderziend, Helderhorend, Heldervoelend, schrijvend, schilderend en genezend medium. Jozef maakt met zijn meester Alcar reizen door het heelal en legt alles wat hij ziet vast in boeken. Jozef heeft het heelal beleefd en moeten beleven om aan ons de werkelijkheid van het leven te kunnen vertellen. 2000 Jaar moesten eerst voorbij zijn willen wij de werkelijkheid van het leven en de leerstellingen van Jozef Rulof kunnen begrijpen en aanvaarden.
In onderstaand overzicht wil ik u laten zien dat we in een evolutieproces zitten. Door de eeuwen heen hebben wij altijd wijze mensen om ons heen gehad. Ze hebben ons altijd willen leren dat er meer is na onze stoffelijke dood, ze hebben altijd willen zeggen dat er eeuwig leven is en dat wij reïncarneren. En reïncarnatie heeft altijd bestaan, dat is in de schepping nooit anders geweest.
De geloven die we hebben gehad zijn ontstaan om de mensenmassa, die zich in die tijd gedroeg als beesten, te temmen. Het doel was het bijbrengen van respect voor het leven. Daar hebben ook de geloven maar weinig van uitgedragen, want er is in het verleden vanuit de kerken om Gods woord veel gemoord (miljoenen mensen zijn er vermoord om het woord "God"), terwijl de schepping het heel anders uitdraagt. Er is vanuit de oorsprong alleen maar liefde geschapen en dat is nog maar weinig toegepast en begrepen of op de verkeerde manier uitgelegd, want God zit in onszelf. We zijn het zelf die de weg in liefde moeten afleggen willen wij uitkomen waar we moeten zijn in de schepping.

Door de eeuwen heen hebben altijd wijze mensen ons verteld dat er meer is, zij waren geïnspireerd. Of zij werden naar de aarde gestuurd om iets voor de mensheid tot stand te brengen. Reeds lang voor de jaartelling werd hierover gesproken.

Boeddha
563 v.Chr. – 483 v.Chr. (sommige geleerden zeggen 480 v.Chr. – 400 v. Chr.) Boeddha was een spirituele leider.

Pythagoras
582 v.Chr. – 507 v.Chr. Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Hij werd door sommigen als een van de Zeven Wijzen beschouwd. Pythagoras was overtuigd van de onsterfelijkheid van de ziel en onderwees de reïncarnatie. Hij geloofde in zielsverhuizing. Volgens deze maakt de onsterfelijke ziel van de mens een lang louteringsproces door in steeds hernieuwde belichamingen.

Socrates
470 v.Chr. – 399 v.Chr. Grieks filosoof. De drie invloedrijkste filosofen zijn Socrates, Plato en Aristoteles. Een uitspraak van Socrates is: Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Hij leek vooral op zoek naar de ultieme kennis van het diepste zelf, waarzonder men niets echt kent. En als men dat kent, dan weet men tenminste wie er niets kent, en kan van daaruit reële kennis worden opgediept. Bron: Wikipedia.

Plato
428 v.Chr. - 347 v.Chr. Grieks filosoof.

Aristoteles
384 v.Chr. - 322 v.Chr. Grieks filosoof, wetenschapper.

Geboorte van Christus
Jaar 0 Begin van onze jaartelling.

Petrus
33 – 64/67 De eerste Paus van de vroeg Christelijke kerk (0 – 314). Pausen van de rijkskerken (314-604). Pausen van de vroegere middeleeuwen (604-928) enz.

Concilie van Nicea in 325. Dit was het eerste concilie.
Op dit concilie werd besloten reïncarnatie uit de Bijbel te schrijven, in de geschriften werd regelmatig verwezen naar vorige levens. Maar omdat de mens gemakzuchtiger werd en zei: "dat komt in het volgende leven wel", is het geschrift veranderd. Door bangmakerij en tucht; dat men het nú moest doen, kreeg de kerk weer meer macht. Dat is de reden van het veranderen van de Bijbel. Het tweede concilie van 381 zet deze trend voort.

Maarten Luther
1483 – 1546 Was een zeer belangrijk Duits protestants theoloog en reformator. Begon als monnik (1506) die het sacrament van de priesterwijding ontvangen had. En hij werd hoogleraar in de moraaltheologie.

Galileï
1564 – 1642 Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij beweerde in die tijd dat de aarde rond was en werd hiervoor door Rome, paus Paulus de 5de, in de kerker gesmeten.

Het klinkt misschien voor u verwonderlijk maar alles wordt door Gene Zijde bestuurd. Zo worden er ook mensen naar de aarde gestuurd om de vooruitgang van de mensheid te stimuleren en op een hoger plan te brengen.

De gouden eeuw heeft ons veel gebracht. Deze eeuw stond voor hoge kunstuiting als schilderkunst en muziek en heeft voor ons een grote betekenis.

Rembrandt van Rijn
1606 – 1669 Geb. en gestorven in Nederland. Schilder. En nog vele andere schilders hebben ook het mooie naar de aarde gebracht.

Wolfgang Amadeus Mozart
1756 – 1791 Geb. in Salzburg en gestorven in Wenen. Componist, pianist en dirigent van klassieke muziek.

Ludwig van Beethoven
1770 – 1827 Geb. in Bonn en gestorven in Wenen. Duits componist.

Darwin
1809 – 1882 Natuurkundige.

De leer van Darwin heeft veel teweeg gebracht. Alleen jammer dat Darwin ernaast zat met zijn aardse theorie dat wij van de apen afstammen. Jammeren kent men in het Hiernamaals niet en daarom komen ze gewoon vertellen hoe het precies zit met de schepping. Het dierenrijk is uit de mens geboren en leeft in één graad. Wij als mens doorlopen iedere keer zeven graden in de schepping.

Wij zijn als mens, als cellen geboren in de wateren en zijn uitgegroeid - als mens - naar het visstadium. Dat proces heeft miljoenen tijdperken geduurd. Van het visstadium uit groeiden we verder en gingen er uitzien als zeerobben en kwamen toen uit de wateren. Er waren weer miljoenen tijdperken voorbij. Vervolgens gingen we in het volgende stadium rechtop lopen en kwamen er uit te zien als mensaap. We hebben heel het Heelal gebruikt om te groeien: de maan waar we zijn geboren, de bijplaneten, Mars, en miljoenen eeuwen terug zijn we via bijplaneten beland in de bossen op de planeet aarde. Vanuit de bossen groeiden we verder als mens en na miljoenen en miljoenen jaren zijn we zover gekomen dat we een maatschappij hebben en kunnen lezen en schrijven. Ons evolutieproces gaat nog steeds verder, we zijn nóg steeds op weg. Er zijn maar weinig mensen die dit kunnen aanvaarden, maar Jozef Rulof is hiervoor naar de aarde gekomen om het ons te vertellen en heeft het in boeken vastgelegd.
En wat heeft hij voor ons vastgelegd? De werkelijkheid van het leven, hoe alles is ontstaan en nog veel meer. Wij leven in onze maatschappij naast de werkelijkheid van het leven, we hebben er iets anders van gemaakt. U kunt alles nalezen in het boek "Het ontstaan van het Heelal".
NASA is al zover dat zij water op de maan heeft ontdekt, dit duidt erop dat er op maan leven kan zijn geweest.

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd en ons verteld dat er meer is.

Helena Blavatsky
1831 – 1891 Ook wel Madame Blavatsky genoemd, was een Amerikaans occultiste en publiciste van Duits-Russische afkomst. Oprichtster van o.a. het Theosofisch Genootschap en zij schreef boeken.

Ramakrishna Sri.
1836 – 1886 De grootste Hindoe heilige.

Annie Besant
1847 – 1933 Engels Feministe, theosoof en oprichtster van de Theosofische vereniging.

Marie Corelli
1855 – 1924 In Londen geboren, als muzikant gestart en ging daarna boeken schrijven.
Zij schreef o.a. het boek "Barabbas". Een droom over het werelddrama. In het Nederlands vertaald door Buurman en Samuel.
Als u dit mooi geschreven boek leest dan komt u tot de conclusie dat er in tweeduizend jaar maar weinig is veranderd in onze mentaliteit. Marie Corelli was een geïnspireerd persoon en wordt een "ingewijde" genoemd.

Rudolf Steiner
1861 – 1925
Oostenrijks filosoof, schrijver, architect en pedagoog. Grondlegger van de antroposofie, de vrije school. Ook promotor van de biologische landbouw.

Mahatma Gandhi
1869 – 1948
Indiaas politicus. Voorstander van de actieve geweldloosheid.

Jozef Rulof(1898 – 1952)
Jozef Rulof maakt deel uit van het plan van Gene Zijde om de werkelijkheid van het leven op aarde te zetten.

Wie was Jozef Rulof?

Jozef Rulof

Jozef Rulof was een medium. Geboren in Nederland in 's-Heerenberg. Jozef Rulof is in een groot gezin geboren en kwam naar de aarde met een opdracht voor de mensheid. Jozef Rulof was voorbestemd en hij had een grote gave: hij was Helderziend, Helderhorend, Heldervoelend, schilderend, schrijvend en genezend Medium.

Reeds vóór zijn geboorte had hij contacten met de astrale wereld en dat is ná zijn geboorte zo gebleven. Heel zijn leven werd hij geleid door een meester om uit te voeren wat er moest gebeuren, toch moest hij proberen een normaal leven te leiden. Hij volgde alleen maar lagere school, zijn verdere opleiding had zijn meester in handen. Al jong zorgde zijn meester voor uittreding naar de astrale wereld om hier al mee vertrouwd te raken. Het duurde dan ook niet lang, of Jozef zei tegen iedereen dat hij later boeken zou gaan schrijven. Hij ging werken op een borstelfabriek om het gezin mee te onderhouden, want zijn vader was jong gestorven en er moest brood op de plank komen. Na vele klussen en door de leerschool van Boven, vond zijn meester het tijd worden dat Jozef naar de grote stad zou gaan. Hij moest de stadsmensen leren kennen en Jozef moest netjes Nederlands leren spreken.
Na enkele omwegen werd hij in Den Haag taxichauffeur. Hij leerde de mensen kennen in de grote stad en doorzag wat ze zeiden en hoe ze handelden. Het was één grote leerschool van het leven. Daarna werd hij magnetiseur. Hij ging mensen genezen, boeken schrijven en schilderen om alles te bekostigen. Dit alles is na te lezen in zijn biografie met de titel "Jeus van Moeder Crisje".

We zijn in de "Eeuw van Christus" beland. Deze is opgestart op 25 juli 1945.
Dit was de éérste lezing die Jozef Rulof gaf. Zijn lichaam werd overgenomen door zijn meester van Gene Zijde. Gene Zijde sprak rechtstreeks tot de aarde. Het was een historisch moment, rechtstreeks spreken vanuit de andere wereld. Het was een mijlpaal in onze geschiedenis. Toen is de "Eeuw van Christus" opgestart.
Zoals de gouden eeuw betekenis had voor de kunst, zo staat de "Eeuw van Christus" voor vooruitgang en techniek en…….. voor de vergeestelijking van de mens. En dat is in onze huidige maatschappij ook te zien.
Kijk in de maatschappij naar de vooruitgang in techniek, tv, computers, communicatiemiddelen, etc. en ga zelf maar na wat er sinds 1945 is veranderd. Ook de vergeestelijking van de mens is te zien, allerlei onderwerpen zijn bespreekbaar en de mens gaat zelf doordenken.
Het is een periode waarin tal van ontwikkelingen plaatsvinden waardoor het goede, de vrede en rust op aarde, meer gestalte krijgt. Het is ook de periode waarin de wijsheid van Christus door de mensheid begrepen gaat worden. Nu is de tijd rijp dat men het kan gaan aanvaarden, het brengt de mens dichter bij de waarheid. Deze eeuw is van fundamentele betekenis voor de geestelijke bewustwording van de mensheid.
Daarom leven we in de "Eeuw van Christus". Die brengt ons wijsheid en dat betekent, dat op dit ogenblik de Christus al de wetten verklaart. U kunt dat beleven door te lezen als u er zich voor openstelt.

Waarin onderscheidt zich Jozef Rulof t.o.v. andere grootheden als bv. Socrates en Plato?
Deze grootheden en vele anderen hebben door hun gevoeligheid alles doorgekregen in hun gevoel en toevertrouwd aan het papier.
Bij Jozef ging dit anders. Door zijn gave kon Jozef Rulof met hulp van zijn meester uit zijn lichaam treden. Zijn geest werd vrijgemaakt van zijn lichaam om samen met zijn meester reizen te maken door het Heelal.
Jozef liet zich begeleiden, maar moest zelf de graden en overgangen overwinnen. Alles wat hij zag werd achteraf op aarde door zijn meester, die zijn lichaam overnam, op papier gezet. Zijn lichaam werd dan ook gebruikt om rechtstreeks vanaf Gene Zijde de reizen te beschrijven. Zo werden er ook in Den Haag, in het gebouw Dilligentia, lezingen gegeven door Jozef Rulof. Vele malen werd zijn lichaam overgenomen door een meester van Gene Zijde die dan rechtstreeks tot de aarde sprak.
In 3 boeken met de titel "57 lezingen" zijn deze lezingen vastgelegd.

De stichting in opdracht van de meesters
Jozef Rulof heeft in opdracht van de meesters van Gene Zijde een stichting opgericht. Deze stichting heet het Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap. Het genootschap werd op 12 september 1946 opgericht.
Het genootschap beheert het hele werk van medium Jozef Rulof.
Er werd vastgelegd en duidelijk bepaald dat het geen leden zou kennen, zodat de in zijn boeken vastgelegde geestelijke wijsheid te allen tijde voor eenieder toegankelijk zou blijven.

Evolutie en het begrip tijdseenheid
De laatste 2000 jaar is de mens wat bewuster geworden.
De 2000 jaar die achter ons liggen zijn nog géén tiende seconde in tijd t.o.v. de miljoenen en miljoenen tijdperken die wij als mens onbewust hebben afgelegd.
We hebben in het westen onze maatschappij opgebouwd. Dat ging van holen naar plaggenhut, tot een woning met allerlei technische snufjes als water, verwarming, elektra en communicatiemiddelen.

Het wordt in onze maatschappij dan ook steeds moeilijker te bedenken dat al de technische snufjes en vooruitgangen door Gene Zijde naar de aarde zijn gebracht en ons zijn gegeven. Gevoelige mensen werden hiervoor beïnvloed die het werk (het idee) uit gingen voeren.
We hebben door al deze ontwikkelingen een hebberige "ik"-maatschappij gecreëerd. Door overvloed in één deel van de wereld en het niet verdelen van geld, dat overigens is verdiend door gebruik te maken van de schatten der aarde, lijdt toch tweederde van de wereld honger. Wij zorgen niet voor elkaar en zorg is toch onze eerste taak op aarde.
We zijn niet zuinig op de aarde, door egoïsme breken we haar af.
De aarde is de enige planeet in ons stelsel waarop de mens kan groeien en kan doorgroeien naar het uiteindelijke doel in zijn evolutieproces. We staan niet meer stil bij onszelf en we kennen het doel van het leven niet. We komen altijd bij ons-zelf uit. Het is onze verantwoording, want wij zijn zelf de maatschappij. Met ons denken, ons voornaamste instrument, kunnen wij veranderen. Als we onze gedachten en ons raamwerk vergroten - zelf ruimer gaan denken - wordt onze maatschappij er beter van en kunnen we komen bij het eigenlijke van het leven: ons zijn. De (goddelijke) vonk in ons komt dan tot uiting. Wij hebben deze bij ons eerste ontstaan - miljoenen tijdperken terug - ontvangen en dragen deze nog steeds in ons.
Wij als mens zijn nog steeds op weg. En we blijven in ons evolutieproces, daar is niets aan te veranderen. We hebben de aarde hard nodig. Het is voor de aarde geen vijf voor twaalf en ook geen minuut voor twaalf, maar het is echt twaalf uur. Als wij nu de maatschappij waar we zelf deel van uitmaken geen halt toeschreeuwen regelt de aarde het zelf wel. De klassieke uitspraak is hierop van toepassing: "De tand des tijds heeft alles weggevaagd". De aarde zal wel blijven bestaan maar in welke hoedanigheid en leefbaarheid moeten we maar afwachten. Het leven zal dan op aarde nog zwaarder worden. De mens heeft een vrije wil ontvangen en beslist dus zelf over zijn toekomst en de toekomst van de aarde. Hij zal dan alles wat er is aangericht met lede ogen aanzien als hij weer reïncarneert in zijn evolutieproces. Want dat gaat altijd door.

Als ik op de kalender kijk is het 2011. Jozef Rulof schreef: "na het jaar tweeduizend zal alles in een stroomversnelling gaan". "Wij komen terug, maar anders dan de spiritisten denken", schrijft Boven. Of je nu de boeken van Jozef Rulof wel of niet hebt gelezen, één ding staat vast: we leven in de "Eeuw van Christus".
Christus, de eerste mens die ons de weg gewezen heeft. De mens Christus heeft de weg naar het Al gevolgd. Wij als mens gaan dezelfde weg. Christus gaf ons het voorbeeld hoe wij die kunnen bereiken. Dat is door in liefde met elkaar om te gaan. Het Hogere (het Hiernamaals, de sferen) is reeds door Hem, en de vele anderen die ons voorgingen, opgebouwd. We leven tevens in de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Deze overgangen brengen veranderingen met zich mee voor moeder Aarde en de mensheid. Mediums en wijze mensen hebben ons door alle eeuwen heen gewezen op het Hiernamaals, de Andere wereld, waar we allen terechtkomen na onze stoffelijke dood.

Jozef Rulof beschrijft ons het leven aan de Andere Zijde, omdat hij door uittreding in de geest het leven mocht aanschouwen en het voor ons in boeken mocht vastleggen.

Maar hebben wij het leven op aarde wel begrepen als mens?

We hebben hier geen aandacht aan besteed. We zijn als mens doorgeschoten en zijn onszelf vergeten. Dat weet de Andere wereld ook, want hoe gek het ook klinkt die wereld begeleidt ons. Maar alléén als we het met onze vrije wil zelf willen. We bepalen zélf of we willen veranderen.

Moeder Natuur en het water; kosmisch uitgelegd

Mens, dier, en Moeder Natuur de aarde, zijn één verbondenheid, één samenhang. Als wij mensen niet goed met de aarde omgaan laat Moeder Aarde van zich horen. De kinderen die erop leven zórgen niet goed voor Moeder Aarde. De aarde geeft ons wel te eten!! Zij zorgt er ook voor dat wij kunnen reïncarneren om in ons evolutieproces verder te komen.

Als mens zorgen wij niet goed voor elkaar. Tweederde van de wereldbevolking lijdt honger. Als wij niet goed met elkaar omgaan en we denken niet in de goede richting gaat het meestal fout. Zo is het ook met de natuur. Wij horen bij de natuur, wij horen bij de schepping, wij horen bij het heelal. Onze planeet Aarde is op dit moment onze woning!! Hierop zweven wij door de kosmos in een bepaald patroon.

Als wij tegen de natuur in handelen raakt alles uit evenwicht. Dán komt de natuur in opstand tegen de mensen die erop leven, de veroorzakers. Wij zijn anders niet te stoppen.
Gods wetten zijn anders dan de meeste mensen denken. En omdat alles één geheel is, grijpt het hogere in om de mens weer in goede banen te leiden.

Er zijn veranderingen op til omdat wij niet op de goede weg zijn. Moeder Natuur grijpt in om op lange termijn de aarde weer te herstellen. Tevens krijgt de mens inzicht in het hoe hij of zij in de toekomst op aarde moet handelen. Het leren omgaan met Moeder Natuur, het leren omgaan met de aarde zoals dat in de schepping is bedoeld.

De verbondenheid met alles, daar komen we als mens toch niet onderuit, is een feit. We zitten nu eenmaal in een evolutieproces. We zijn van ver gekomen. Om dat te weten moeten we er ons in verdiepen. Jozef Rulof geeft goed aan in zijn boeken hoe alles in de schepping werkt en wie we zijn.

Christus, de eerstgeboren mens, is naar de aarde gekomen om ons te vertellen welke weg wij op moeten. Daar is weinig van begrepen en niet naar gehandeld.
De kerkvaders hebben om macht en ego te behouden de reïncarnatie uit de Bijbel geschreven om de mens onder de duim te houden. Bij het eerste concilie in het jaar 325 na Christus is dit geschied. Zo is het heden ten dage nog met geloven en dictators. Het onder de duim houden van de mens. Ook staat het economische belang voorop, want wij weten ó zo goed hoe wij de massa om de tuin moeten leiden. Eigenbelang en ego zijn hier aan de orde.

Er is tweeduizend jaar voorbij. Christus laat het er niet bij zitten. Wat de mens scheef trekt moet toch weer rechtgezet worden. Christus, de mentor achter alles, heeft daarom medium Jozef Rulof (1898-1952) naar de aarde gestuurd om hetgeen Hij wilde vertellen vast te laten leggen in 27 boeken. In die boeken staat wat wij als mens móeten weten. Hoe wij móeten denken en wie Moeder Natuur is (de aarde waarop momenteel van alles gebeurt). Kortom, Jozef Rulof wijst ons de weg, althans, voor degenen die het willen weten.

Het is toch een moeilijk begrip dat wij alleen maar natuur zijn en verbonden zijn met de energieën van de aarde.
Als we Moeder Natuur, de aarde, negatief behandelen, uit zich dat op aarde in negatieve energie. De regel is: wat we uitzenden krijgen we ook terug. Moeder Aarde zorgt voor haar kinderen, zodat zij hun karma in kunnen lossen. Maar als we de aarde vernielen kan zij haar taak niet meer uitvoeren.
De aarde is de planeet om te reïncarneren. Want Moeder Aarde en de mens zijn één geheel. Eén energieveld. Door negatieve energieën raakt de aarde uit balans. En Moeder Aarde wil niet hebben dat wij zo doorgaan met vernieling van haar planeet, door bombardementen, kernproeven, kernafval, de ontbossing, chemie en meststoffen. Allen veroorzaken zij de vervuiling van de wate-ren en tasten zij het micro-organisme aan waardoor het leven op aarde verdwijnt. Dát is negatief omgaan met Moeder Aarde.
Moeder Aarde laat dit niet meer toe omdat het in de schepping anders is bedoeld. Daarom grijpt Moeder Natuur in en dat is nu al in de wereld te zien. Door rampen, tsunamies en burgeroorlogen verandert de wereld.

Onze gedachte is ook energie, wij bepalen zelf of dit positief of negatief is. Zenden we positiviteit uit dan krijgen we positiviteit terug. Ook het omgekeerde komt helaas veel voor. De mens wordt door deze rampen gedwongen anders te gaan denken. Wij zijn dan op onszelf aangewezen, dan pas gaan we denken wie en wat wij zijn. Het kiezen voor het materiële komt dan niet meer op de eerste plaats.
De zorg voor elkaar moet nummer één worden. De mens gaat aan zichzelf ten onder door verkeerde dingen te doen. Als voorbeeld hiervan noem ik onze verkeerde eetgewoontes. Wat wij aan ons vee geven, antibiotica, hormonen, etc. krijgen wij ook met het eten van vlees naar binnen. Het slaat dus terug op de mens. Ook het neergeslagen milieugif vinden we in ons vlees terug. Dit alles vermindert onze weerstand en het veroorzaakt diverse ziektes als diabetes, jicht, hart- en vaatziekten en bevordert ontstekingen. Wij bepalen hierdoor zelf de hoogte van onze ziektekosten. Dit niet willen inzien en gestimuleerd door de commercie gaan wij in onze maatschappij gewoon door, tot de aarde ons een halt toeroept.

Nogmaals alles is Evolutie! Evolueren wordt door diverse mensen aards uitgelegd. Als je de boeken van Jozef Rulof hebt gelezen is de kijk op de wereld toch anders geworden.

We reïncarneren. We komen vele malen op aarde terug en steeds krijgen we weer een nieuw lichaam. Dat is voor de westerse mens moeilijk te aanvaarden. Toch bestaat hieruit ons leven. Het doel van het leven is verder te komen dan het stadium waarin we nu zitten en denken. Onze innerlijke kern (ons gevoel) brengt ons verder als we er naar luisteren. Als mens kennen we ons zelf maar amper. De mens is op aarde om door een proces te gaan. Dit proces heet evolutie en is eeuwigdurend. We moeten in ons leven met onze vrije wil keuzes maken. En die keuzes moeten positief zijn.

Ook in landen die met dictators te maken hebben heeft evolutie betekenis. Een volk moet zichzelf uit deze positie bevrijden. In die landen moet het besef komen dat de mens een vrije wil heeft en dat onderdrukking niet kan. Democratie is de weg naar de vrijheid en het mens-zijn. Onderdrukking en schending van mensenrechten moeten tot het verleden gaan behoren. De mens moet zichzelf bevrijden. Ook de handel in drugs, de drugskartels, de tabak- en drankindustrie brengen de mens niet verder. We zijn de weg goed kwijt. Toch moet elk mens zijn eigen proces doorlopen. Ongeacht onze persoonlijke positie; we worden door hogere hand geholpen. Maar, die uitgestoken hand moeten we wel willen aanvaarden. De mens die er voor openstaat krijgt hulp.

Ons evolutieproces heeft met vorige levens te maken. Hoe waren wij als persoon in vorige levens? We moeten ons karma en oorzaak en gevolg inlossen. Dat is het goedmaken. We worden door de aarde net zo lang aangetrokken tot alles ingelost is. Daarom reïncarneren wij.

Rampen en oorlogen en alles wat ons overkomt, brengen ons toch waar we moeten zijn. Overgaan op aarde is weer geboren worden in een andere dimensie om ons pad verder te vervolgen. Er is alleen evolutie. Evolutie brengt ons waar we moeten zijn. Evolutie is het leven. Evolutie is het doorgeven van leven.
Evolutie is voortdurend in beweging (niets blijft hetzelfde). Evolutie stuurt ons opwaarts. De kern van het proces zit in onszelf. We moeten onszelf willen veranderen, geen oude patronen vasthouden als men nieuwe kent. We bepalen zelf of we ons proces willen versnellen in de goede richting.

Het medium Jozef Rulof heeft niet voor niets het boek "Het ontstaan van het Heelal" geschreven om de mensheid de werkelijkheid van het leven uit te leggen. Ons leven houdt niet op bij het overgaan, maar we gaan verder in de geest. Wij zijn voortgekomen uit het heelal, het is één geheel en dat alles is voor de mens geschapen. Als we dat proces kennen, dan kennen we ook onszelf als mens. De groei van onszelf begint als we gaan accepteren wat we op ons levenspad tegenkomen (rijk, arm of ziek zijn, hebben allemaal een betekenis voor ons eigen leven).
Wij, als mens, die uit de oorsprong zijn geëvolueerd zijn een deel van de oorsprong. En die oorsprong hebben we God genoemd. Wij vertegenwoordigen als mens het God zijn, want wij als individu moeten onszelf als deel van God terugbrengen naar het Al. Steeds vertegenwoordigen wij Hem als deel van Hem, want wij zijn Goden.

De mens heeft het op aarde door macht en ego anders ingevuld.
Wij weten ons innerlijk niet meer te vinden. Door allerlei eigen invullingen zijn wij de weg kwijtgeraakt. Wij zijn van onze eigen kern afgeweken en krijgen het daardoor steeds moeilijker. Het wordt moeilijker als we niet aanvaarden dat we in een proces zitten.

We hebben vele levens achter de rug en onze vorige levens tellen mee. We zijn ons gaan gedragen naar hetgeen ons is verteld. Maar is dat wel de werkelijkheid van het leven? Wat ons is verteld heeft wel raakvlakken maar het gaat om de kern van het bestaan. Het doel van het leven is ons karma in te lossen, het verkeerde in ons los te laten en het goede in liefde ervoor in de plaats te zetten. Of anders gezegd: van een onbewuste naar een bewuste persoonlijkheid te groeien. We noemen dit ook de vergeestelijking van de mens.

 

Inzichten

Na de oorlog
Toen na de oorlog Nederland begon met de opbouw van het land kon men niet vermoeden dat alles zo snel zou gaan. Wat in eerste instantie nog matig ging, kwam door de automatisering in een stoomversnelling. Er kwamen nieuwe technieken, nieuwe materialen en nieuwe producten, zoals kunststoffen, computers, tv's, mobiele telefoons, meer auto's, etc. Alles werd anders.

Aanvankelijk was aan alles een enorm gebrek; we hadden nog van alles nodig. Maar toen die behoefte minder werd zijn we doorgegaan met produceren en werden er nieuwe producten gecreëerd. De materiële opgang was niet meer te stoppen.
Na verloop van tijd werd het "goed hebben" van de mens uitgedrukt in goederen. Het materiële Westen was gecreëerd. Met alle gevolgen van dien. Dit was slecht voor de bodemschatten van de aarde. De mentaliteit veranderde. Geestelijk gingen we er op achteruit want we dachten dat het materiële streven ons leven wel kon invullen.
Vooral de laatste drie decennia hebben we onszelf op materieel gebied voorbij gestreefd. Alles kon en niets was te gek. We konden onszelf niet meer bijhouden. We kenden onszelf niet meer. Er kwam geen rustpuntje meer in ons leven. We dachten dat we het gevonden hadden, maar we zijn met z'n allen de weg kwijt geraakt. Ons innerlijk kennen we niet. Met als gevolg dat we uit evenwicht raken. Sommigen zien het niet meer zitten. Onzekerheid, frustraties, boosheid, angst en ziek worden zijn hiervan meestal de gevolgen.

Ons leven op aarde zou gemakkelijker worden als we gingen beseffen dat we op aarde zijn om te evolueren. Alles is reeds vooraf door ons en voor ons geregeld vóórdat we naar de aarde gingen.
Op aarde hebben we te maken met de strijd goed/kwaad en dat is altijd zo geweest.
Onze vrije wil bepaalt de keus wat we er mee doen. Maar onze vrije wil is tévens onze "bottleneck". Als we nog niet voor het goede hebben gekozen houden we onszelf tegen in het proces.
De Eerstgeborene, de mens Christus, kwam het meer dan tweeduizend jaar geleden vertellen: "Mijn Vader en Ik zijn één". Deze woorden zijn voor alle mensen bedoeld. Wij zijn als mens ook één met de Vader. Wij gaan Christus volgen want in de evolutie is er maar één weg, de weg van het goede, de weg van de liefde. Op aarde zit onze geest nog aan ons lichaam vast, maar aan de andere Zijde is alles anders en gaat onze geest vrij verder. Onze verzamelingen van de aarde nemen we niet mee naar de andere Zijde, maar onze geest wel.
Hoe we NU denken (op aarde) is dan ook van wezenlijk belang en bepaalt mede hoe we aan de ander zijde verder gaan. Daar mogen we wel eens bij stil blijven staan.

Inzichten

De maatschappij
Ook al krijg je inzichten in je leven, dan wil het nog niet zeggen dat je er iets mee kunt. Veel dingen zijn reeds in de maatschappij gevormd en worden als vanzelfsprekend aangenomen. Er wordt al niet meer over nagedacht. We zijn druk en hebben genoeg aan onszelf om de boel te regelen en in de juiste banen te leiden. We kunnen wel onze omgeving veraangenamen door vriendelijk te zijn voor je medemens. Het uitdragen van positiviteit helpt meestal meer dan je denkt. Het wordt meestal door degene die je ontmoet als prettig ervaren. Het is het bundelen van positiviteit waar de wereld zo'n behoefte aan heeft. Eigenlijk is het de weg naar de vrede zonder dat men het zelf beseft. Het kost weinig moeite en brengt de wereld naar een hoger niveau.

Overbevolking en ons voedsel
We wonen sinds november 2011 met zeven miljard mensen op deze aarde en de statistieken laten zien dat het er steeds meer worden.
In het jaar 2050 zou dit zelfs tien miljard worden. De overbevolking is niet tegen te houden. Maar om alle monden van voedsel te voorzien wordt steeds moeilijker.
Nu al lijden er mensen in de wereld honger. Ook het mislukken van oogsten door droogte of wateroverlast komt steeds meer voor.
Willen wij aan de voedselschaarste iets doen dan moeten we toch zeker gezame-lijk wereldwijd de handen ineen slaan om tot een oplossing te komen. Maar men is dat nog steeds niet van plan, want geld (winstbejag) gaat nog steeds voor…….. het vullen van monden.
Wat nu gebeurt op de internationale graanbeurzen is prijsopdrijving ten koste van de honger in de wereld. De graanbeurs werkt met een zogenaamde "blackbox", men weet van elkaar niet wie meedoet. Zo is het systeem. Je zou kunnen zeggen: men handelt vrijuit zonder dat daar een gezicht bij is. Je zou het ook kunnen noemen: "handen wassen in onschuld". Ik ben er zogenaamd niet bij, ook al gaat dit ten koste van de honger in de wereld. Eigenlijk willen ze het probleem niet oplossen want geld verdienen staat bovenaan. Het willen inzien dat we op eerlijke wijze met ons schaarse eten om moeten gaan zal nog wel even duren, want men houdt vast aan het systeem.

Het in harmonie zijn
Het niet in harmonie zijn met de oorsprong van het leven, maakt ons vervelend en ziek. Doordat wij van de oorsprong zijn afgeweken, hebben wij onszelf aan de kant gezet. Wij hebben het leven niet geaccepteerd zoals het is bedoeld. Het volgen van ons gevoel, de natuurlijke weg, geeft rust en evenwicht in ons leven en lost onze dagelijkse problemen mee op. Daarom moet je stilstaan bij jezelf, dat is het in harmonie brengen van je eigen ik.

    Egypte    
 

In het oude Egypte werd ontdekt dat

 
 

er voor de mens een Hogere wereld is

 
    Jozef Rulof    
 

Jozef Rulof heeft die Hogere wereld

 
 

in zijn boeken beschreven

 
  Ons groeiproces als mens is vanuit de oorsprong het Vader- en Moederschap vader-en moederschap Liefde en Gevoel zijn de stappen naar de vergeestelijking van ons mens-zijn  

Als u uzelf wilt leren kennen, dan staan de volgende boeken van Jozef Rulof ter beschikking;

"Een Blik in het Hiernamaals"
ISBN 978-90-70554-54-5

"Zij die terugkeerden uit de dood"
ISBN 978-90-70554-56-9

"De Kringloop der Ziel"
ISBN 978-90-70554-55-2

"Tussen Leven en Dood"
ISBN 978-90-70554-24-8

"Door de Grebbelinie n.h. eeuwige leven"
ISBN 978-90-70554-49-1

De biografie van Jozef Rulof is in drie boeken beschreven:
"Jeus van Moeder Crisje"
Deel 1. ISBN 978-90-70554-28-6
Deel 2. ISBN 978-90-70554-29-3
Deel 3. ISBN 978-90-70554-30-9

Voor verdieping met het gedachtegoed van Jozef Rulof zijn de volgende boeken ter beschikking;

"Het ontstaan van het Heelal"

"Zielsziekten van Gene Zijde bezien"

"De Volkeren der Aarde"

"Geestelijke Gaven"

"Maskers en Mensen"

"Vraag en Antwoord" (deel 1t/m 6)

"Lezingen" (deel 1t/m 3)

"De Kosmologie van Jozef Rulof" (deel 1 t/m 5)

Bovenstaande boeken zijn verkrijgbaar bij:
"De Rode Amaryllis" Leharstraat 120 Tilburg Tel: 013 - 4552819

Bijeenkomsten met uitleg over het medium Jozef Rulof vinden plaats in De Rode Amaryllis, Leharstraat 120 in Tilburg.
De datums van de bijeenkomsten zijn vermeld onder de rubriek "Agenda". De entree is gratis (vrijwillige bijdrage).

Spreker: Corné Smeulders

Voor meer informatie:

www.de-rode-amaryllis.nl Tel: 013 - 455 28 19

www.watmissenwij.nl
info@watmissenwij.nl

Watmissenwij.nl © 2014