Wat missen wij? Kennis van ons mens-zijn

Na zeven jaar lezingen te hebben gegeven over Jozef Rulof,
kom ik nu op een andere manier tot u.
U bent van harte welkom.


Bijeenkomsten voor genezende kosmische energie door Corné Smeulders.

Wij zoeken mensen die zichzelf willen leren kennen. Daarom zijn er bijeenkomsten onder de naam: “Leer jezelf kennen”. Toen Medium Jozef Rulof naar de aarde kwam had hij een boodschap voor de mensheid. En om die boodschap gaat het op de bijeenkomsten.

Boven kijkt met lede ogen naar de aarde en ziet wat er gebeurt door onwetendheid van de mens. Jozef Rulof komt ons ervan overtuigen dat wij verbonden zijn met het Heelal. Op aarde ontvangen wij hulp van de mensen die ons voorgingen, die meesters en lichtwerkers worden genoemd. In ons gevoel proberen Zij ons te overtuigen van ons eeuwig leven en dat we steeds weer reïncarneren.

Als instrument van Boven geef ik energieën door vanuit de kosmos, die helpen fysieke en psychische pijnen te verzachten of te helen. Zij kunnen uw leven verbeteren en veranderen. Deze oerkracht werkt positief op alle aanwezigen. U bent verbonden met Boven en dat kunt u voelen. De één voelt meer dan de ander omdat niet iedereen hetzelfde is. U hoeft maar te komen zitten en te voelen wat er gebeurt. Je leert jezelf kennen en dat is ook de bedoeling. Er wordt verteld hoe het leven in elkaar zit. Door de boeken te lezen van Jozef Rulof voelen wij ons helen en krijgen we inzicht in ons eigenlijke bestaan op aarde en leren we de kringloop van onze ziel kennen. We zijn als mens op onszelf aangewezen en dat inzicht brengt ons verder in ons evolutieproces, dat leven heet.

Corné Smeulders

De bijeenkomst is gratis (vrijwillige bijdrage) en vindt plaats in De Rode Amaryllis, Leharstraat 120 te Tilburg. De datums voor 2020 zijn:

  Januari
  vrijdagmiddag 10 januari aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  woensdagmiddag 22 januari aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  zaterdagochtend 25 januari aanvang 10.30 tot 11.30 uur
  vrijdagmiddag 31 januari aanvang 13.30 tot 14.30 uur

  Februari
  woensdagmiddag 12 februari aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  vrijdagmiddag 21 februari aanvang 13.30 tot 14.30 uur


  Maart
  woensdagmiddag 04 maart aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  woensdagmiddag 11 maart aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  zaterdagochtend 21 maart aanvang 10.30 tot 11.30 uur
  zaterdagochtend 28 maart aanvang 10.30 tot 11.30 uur

  April
  vrijdagmiddag 03 april aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  vrijdagmiddag 17 april aanvang 13.30 tot 14.30 uur
  zaterdagochtend 25 april aanvang 10.30 tot 11.30 uur
 

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn

 

Wij mensen horen vanuit de schepping in het heelal thuis, de kosmos.

Degenen die ons voorgingen leven er al en geven hulp aan de aarde waar nodig is. De aarde is een leerschool; een plaats om goed te maken en inzicht te verkrijgen. We hebben te maken met de strijd: goed en kwaad. Kiezen we met onze vrije wil voor het goede dan gaan we naar de oorsprong van het leven, onze innerlijke bron. Door bewust met het leven bezig te zijn worden blokkades opgelost. We kunnen dan in liefde verder en dan wordt ons aardse levenspad minder zwaar.

Lezingen in Tilburg over schrijver/medium Jozef Rulof

  Jozef Rulof Als we in de maatschappij kijken dan is er veel aan de hand. Een op de vier mensen heeft psychische problemen. Een op de drie gezinnen heeft problemen met opvoeden. De chaos in de maatschappij is toch terug te voeren op onszelf, want wij zijn zelf de maatschappij en wij beslissen zelf ons doen en laten. Dat is me duidelijker geworden door de boeken te lezen van schrijver/medium Jozef Rulof.
  De geschiedenis van de mens wordt hierin uitgelegd. Als dit algemeen bekend zou zijn, helpt het de mens en kan b.v. een burn-out worden voorkomen. Je gaat dan meer relaxt met het leven om. Waarheden zitten in de mens zelf. Je komt dan bij je eigen "ik", je kern waar de meeste mensen bang voor zijn. Dat is het diepste wezenlijke van de mens. Door meer over onszelf te weten verruimen we ons denken. Waar we in ons leven niet bij stilstaan, of wat we nog niet weten vertelt Jozef Rulof. Zijn boeken geven een andere kijk op de maatschappij. Als je weet wie je bent dan wordt het leven gemakkelijker. Wéten brengt rust in uw leven. Om het u duidelijk te maken geef ik lezingen over hetgeen Jozef Rulof ons wil vertellen. We hebben het dan over vragen als: Wie en wat zijn we als mens? Wat komen we doen op aarde en waar komen we terecht als we de aarde weer verlaten? Hoe zit het met ziektes? En wat doen we in het heelal? Teveel om op te noemen. Alle vragen die u heeft komen aan de orde. De avonden zijn met lichtbeelden en zijn gratis.

 

Voor meer informatie:

  De Rode Amaryllis Leharstraat 120 in Tilburg Tel.: 013 - 455 28 19 www.de-rode-amaryllis.nl
  Corné Smeulders info@watmissenwij.nl